Han prisas för hjältemodig insats

Han prisas för hjältemodig insats

helagotland.se

Gotländske ambulanssjukvårdaren Peder Yttergren får internationellt pris för sin insats vid en svår cykelolycka i Vänge i början av sommaren.

view helagotland.se