Han prisas för hjältemodig insats

Helagotland.se - Lokala nyheter

Gotländske ambulanssjukvårdaren Peder Yttergren får internationellt pris för sin insats vid en svår cykelolycka i Vänge i början av sommaren.

view Helagotland.se - Lokala nyheter