Är nyfiken på nyanlända vänner

Nya Wermlands-Tidningen

Jag är glad över att leva i ett land där våra svenska traditioner, seder och bruk är resultatet av influenser ifrån människor som kommit till Sverige genom århundraden.

view Nya Wermlands-Tidningen