75 miljoner för att sanera, bygga torg och göra detaljplan

Östran

Intäkter på 70 miljoner kronor, och kostnader för 75. Det är de ekonomiska konsekvenserna för kommunen när Fredriksskans ska bebyggas.

view Östran