"Norden borde gå samman"

Jönköpings-Posten

De fem nordiska länderna som en egen union? Som Förbundsstaten Norden? En nutida Kalmarunion?
Ja, varför inte– om man har mod till det.
— Vi bör agera och vara tillsammans, säger Gunnar Wetterberg.

view Jönköpings-Posten