Stor osäkerhet på Riksutställningar

Norran

Stärkt scenkonst och renovering av Kungliga Operans scenmaskineri. Det är några av satsningarna i regeringens höstbudget. Samtidigt upphör Riksutställningar och tv-avgiften höjs.

view Norran