Skvaltkvarn byggnadsminnesförklarad

Ystads Allehanda

Den lilla skvaltkvarnen i Sillaröd blir byggnadsminne. Länsstyrelsens beslut betyder att platsen och kvarnbyggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ska skyddas för eftervärlden.

view Ystads Allehanda