"Hoppas företagsklimatat blir en prioriterad fråga"

"Hoppas företagsklimatat blir en prioriterad fråga"

Vestmanlands Läns Tidning

Västerås förbättrar sitt företagsklimat och klättrar på den nationella rankingen. Det visar Svenskt näringslivs färska rapport - som också vittnar om att företagsklimatet i övriga delar av länet är på dekis.

view Vestmanlands Läns Tidning