Han kämpar för två rullatorer

Skånska Dagbladet

ystad 88-årige Per-Henric Wetterlöf lider av yrsel och behöver två rullatorer, en inne och en ute, för att klara sin vardag.
Men Ystads kommun svarar blankt nej. Det strider mot deras regler.

För knappt två år sedan drabbades Per-Henric Wetterlöf av en hjärtinfarkt. Sedan dess behöver han ha en rullator till hjälp när han tar sig fram.
– Jag är lite darrig på benen när jag varit still ett tag, men framför allt har jag problem med yrsel, säger han och dukar fram eftermiddagsfika i sin lägenhet på Västerleden.
Strax innan vi ses har han varit ute på sin dagliga motionsrunda.
– Jag promenerar varje dag, skulle jag inte göra det så skulle jag falla ihop, säger han och ler. Jag går en halvtimme på förmiddagen och ibland även på eftermiddagen.

Rullatorn står nu prydligt parkerad på tidningspapper i lägenheten. Med sina fyra hjul är den stor och ger ett rejält stöd utomhus.
– Men inomhus är den klumpig. Jag har även svårt att nå saker från den, eftersom den är så lång framtill. Till exempel när jag måste gå upp på natten har jag svårt att öppna toalettdörren. Men jag vill inte gå utan den ifall jag skulle ramla.

Per-Henric Wetterlöf har nu tröttnat på att ha utomhusrullatorn i lägenheten.
– Det är inte rolig när hjulen är fulla av smuts och grus. Jag är inte kapabel till att lägga mig på golvet och göra rent dem, för då kommer jag inte upp igen.
Han lånar sin rullator av kommunen och kontaktade därför deras rehabgrupp för att ansöka om att få ytterligare en rullator, en som både är mindre och anpassad för inomhusbruk.

Men då blev svaret att han bara får tillgång till en rullator.
– Och det är bara för att jag har tillgång till hiss. Det är ju inte logiskt. Jag klarar inte att göra rent den själv och det är förbjudet att ställa den ute i trapphuset, säger han.
Per-Henric Wetterlöf beslöt sig därför för att protestera mot beslutet genom att skriva ett brev till politikerna i socialnämnden, samma nämnd som han själv suttit i för liberalerna för ett antal år sedan. Tre stycken brev har han skickat inom ett par månader.

Svar har han nu fått – men från enhetschefen på rehabgruppen. I svaret anges att kommunen följer de riktlinjer som arbetats fram med övriga kommuner i Skåne och dubbla rollatorer förskrivs enbart om det finns synnerliga skäl.
”Sådana skäl kan t ex vara om en person har dubbelt boende och hjälpmedlet inte går att flytta eller när det gäller vissa skolhjälpmedel. Att behöva lyfta rollatorn uppför trappor kan även vara skäl till att ha två rollatorer … Nedsmutsning i hemmet är inte ett skäl för att erhålla dubbelutrustning från kommunen.”
Inget sägs om hans svårigheter att gå upp på natten med sin nuvarande rullator.

Om Per-Henric Wetterlöf tycker att reglerna behöver ändras föreslår enhetschefen i sitt brev att han ska skriva ett medborgarförslag till fullmäktige.
”Vi förstår att du har önskemål om att förändra kommunens riktlinjer gällande förskrivning av rollatorer. Därför ber vi dig att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige”, skriver enhetschefen.
Att socialnämnden fortfarande inte har svarat på hans brev tycker han är anmärkningsvärt.
– Det är ju oförskämt. Skriver man ett brev till socialnämnden så är det de som ska svara.
Tidningen har sökt nämndens ordförande Roger Jönsson (S) vid flera tillfällen, men inte fått något svar.

view Skånska Dagbladet