Stor osäkerhet på Riksutställningar

Stor osäkerhet på Riksutställningar

Sydsvenska Dagbladet

Stärkt scenkonst och renovering av Kungliga Operans scenmaskineri. Det är några av satsningarna i regeringens höstbudget. Samtidigt upphör Riksutställningar och tv-avgiften höjs. 7 593 000 miljarder. Så ser kulturbudgeten ut för 2017. Det innebär att re

view Sydsvenska Dagbladet