საქართველოში ბავშვების 4,2% მუშაობს

საქართველოში ბავშვების 4,2% მუშაობს

Новости-Грузия

ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ კვლევამ უარყო ექსპერტების მტკიცება იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში ბავშვების 20-25% მუშაობს.

посмотреть на Новости-Грузия