Vibyskolan är en egen skola

Enköpingsposten

Även Vibyskolan har numera en egen rektor, vilket inte framgick i EP:s artikel om nya rektorer häromdagen.

view Enköpingsposten