Budgeten: Då startar bygget av Norrbotniabanan

Norran

Det gäller då delen Umeå-Dåva, ungefär en mil ny järnväg. Dåva är en plats där värmeverket för Umeå samt avfallshantering och annan verksamhet med koppling till industri finns. Så här skriver regeringen i budgeten: ”Regeringen anser att Norrbotniabanan är en strategiskt viktig satsning. Järnvägsinvesteringar som denna bidrar till regeringens mål om såväl högre sysselsättning, nyindustrialisering […]

view Norran