Satsning på den regionala kulturen

Svenska Dagbladet - Kultur

Stärkt scenkonst och renovering av Kungliga Operans scenmaskineri. Det är några av satsningarna i regeringens höstbudget.

view Svenska Dagbladet - Kultur