Befriande och enkla poesi

Dala-Demokraten

I Linda Mankefors diktsamling ”Z.I.N.K” är språket enkelt men uttrycksfullt och metaforerna djärva. Hon tar läsaren i handen och kastar sig ner i en Matrixvärld, till sviterna efteråt. Jag läser in evolutionen, landskapet utanför men också inom.

view Dala-Demokraten