Facket: Livslön måste öka 30 procent

Upsala Nya Tidning

Sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker skulle behöva runt 30 procent mer i lön under yrkeslivet för att få en rimlig livslönenivå.

view Upsala Nya Tidning