Vi ser inte alla små under

Vi ser inte alla små under

Dagen

När livet inte blir som vi tänk ska vi inte dra oss undan.

view Dagen