Pigges campingärende kan bli vägledande

Helagotland.se - Lokala nyheter

Pigge Werkelins camping i Farstanäs i Järna är part i ett mål gällande bygglovsfrihet för långliggare.

view Helagotland.se - Lokala nyheter