"Krisen i socialtjänsten kan och måste lösas. Men det behövs mod att tänka nytt och ifrågasätta. Finns det modet i Malmö stad?"

Sydsvenska Dagbladet

Debattinlägg av företrädare för SSR och Paula Mulinari, Malmö högskola

view Sydsvenska Dagbladet