Pigges campingärende kan bli vägledande

Pigges campingärende kan bli vägledande

helagotland.se

Pigge Werkelins camping i Farstanäs i Järna är part i ett mål gällande bygglovsfrihet för långliggare.

view helagotland.se