Satsning på den regionala kulturen

Facebook
ВКонтакте
share_fav
Den regionala kulturen och musiken framstår som de stora vinnarna i höstens kulturbudget. Även det läsfrämjande arbetet får mer pengar. Samtidigt läggs Riksutställningar ner och tv-avgiften höjs.
посмотреть на Svenska Dagbladet