Regeringens budget har släppts

Skånska Dagbladet

Ekonomi Totalt säger regeringen att den har ett reformutrymme på drygt 24 miljarder kronor, trots att budgetunderskottet fortsätter.

Satsningarna ökar därefter till 28,1 miljarder 2018, 33,4 miljarder 2019 och 36 miljarder 2020.
Den största satsningen är 10 miljarder till kommunerna. Vidare ges kulturen totalt 7,65 miljarder. Kulturbudgeten ökar därmed med 409 miljoner kronor för 2017. Bland de nya satsningarna märks bland annat nio miljoner kronor till Operan i Stockholm 2018 för att ombyggnad och renovering.
3,5 miljarder kronor ges också till flyktingar och integration vilket inkluderar såväl ökade kostnader för Migrationsverket som förändringar som regeringen föreslår, bland annat för att snabba på nyanländas väg in på arbetsmarknaden.

– Svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt, men än kvarstår många utmaningar. I budgeten för 2017 tar vi ansvar för Sverige och genomför nödvändiga reformer för att värna välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen, säger finansminsieter Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Polisen får 100 miljoner kronor extra nästa år. Därtill får Säpo 80 miljoner kronor. Däremot trappas anslaget upp så att det år 2020 är en dryg miljard högre än i dag.
En annan stor satsning är på miljö och klimat . Nästa år handlar det om 1,8 miljarder kronor, varav 700 miljoner är en påfyllnad till kontot för supermiljöbilspremier och 500 miljoner till biståndssatsningar för ett uppfylla EU:s krav.

Drygt 900 miljoner kronor ska också satsas under fyra år, varav 400 miljoner är ett nytt tillskott, på jämställdhet (ny myndighet) och en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. 850 miljoner kronor avsätts för utbyggnad av bredband på landsbygden de kommande fyra åren.

Andra satsningar är höjt flerbarnstillägg och bostadstillägg för barnfamiljer. Däremot minskas anslagen till extratjänster och traineejobb, som inte alls gett så många jobb som regeringen hoppats på. Prognoserna skrivs ned så att 1,7 miljarder kronor sparas.

view Skånska Dagbladet