Plats för nytt stort högstadium ska utredas

Norrtelje Tidning

Fastighetsavdelningen vid Norrtälje kommun har fått i uppdrag att utreda var en ny 7-9-skola för 500 elever ska byggas.

view Norrtelje Tidning