Välfärdsmiljarderna räcker inte till

SmålandsPosten

Regeringens budget har nu släppts till medierna. Totalt säger regeringen att den har ett reformutrymme på drygt 24 miljarder kronor, trots att budgetunderskottet fortsätter. De stora förslagen i budgeten är redan kända.(TT)

view SmålandsPosten