7,65 miljarder till kulturen

Upsala Nya Tidning

Kulturbudgeten ökar med 409 miljoner kronor för 2017.

view Upsala Nya Tidning