Svensk tillväxt väntas bromsa in

Upsala Nya Tidning

Regeringen räknar med en BNP-tillväxt på 3,5 procent i år och 2,3 procent nästa år, i höstbudgetens finansplan.

view Upsala Nya Tidning