Miljardreformer trots underskott

Norran

Regeringens budget har nu släppts till medierna. Totalt säger regeringen att den har ett reformutrymme på drygt 24 miljarder kronor, trots att budgetunderskottet fortsätter.

view Norran