Miljardreformer trots underskott

Miljardreformer trots underskott

Sydsvenska Dagbladet

Totalt presenterar regeringen förslag för 23,6 miljarder kronor, där den största satsningen är 10 miljarder till kommunerna. Samtidigt redovisas ett budgetunderskott. Finansiering och budgetförstärkning uppgår till 6,4 miljarder kronor, till exempel en

view Sydsvenska Dagbladet