7,65 miljarder till kulturen

Sydsvenska Dagbladet

Kulturbudgeten ökar med 409 miljoner kronor för 2017. Det presenterar regeringen i budgetpropositionen på tisdagsmorgonen. 7 593 000 miljarder. Så ser kulturbudgeten ut för 2017. Det innebär att regeringen ökar kulturbudgeten med 409 miljoner kronor, j

view Sydsvenska Dagbladet