Förseningar i tågtrafiken

Nya Wermlands-Tidningen

Det rådde på tisdagsmorgonen förseningar i tågtrafiken på sträckan mellan Stockholm och Oslo.Något som kan komma att drabba ankommande och avgående tåg från Karlstad.

view Nya Wermlands-Tidningen