Ändringar i maxtaxan diskuteras

Östran

Det kan bli förändringar i maxtaxan till nästa år. Flera ändringar diskuteras.

view Östran