Fick medicin i icke godkänt projekt

Upsala Nya Tidning

I Norge startades för några år sedan ett forskningsprojekt för att undersöka hur prestationen påverkar idrottare med astma - trots att projektet inte hade godkänts.

view Upsala Nya Tidning