Umeås vatten av riksintresse

Västerbottens-Kuriren

Nu har Sveriges viktigaste områden med vattenanläggningar pekats ut – ett av dom finns i Umeå. Det är Havs och Vattenmyndigheten som kartlagt försörjningen av dricksvatten. Detta för att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen. Det rör sig om områden med anläggningar från norr till söder i Sverige som tillsammans försörjer över 6,1 miljoner personer […]

view Västerbottens-Kuriren