Tar alla kliniker ut BÅDE generellt jourtillägg och tillägg på arvoden?

Bukefalos

Nyfiken. Hur ser det ut på "era" kliniker på jourtid? Tar de ut både ett jourtillägg (i mitt fall 3000 kr +moms) OCH ett jourpåslag på veterinärarvoden (i mitt fall 100%)?

view Bukefalos