S-politikern Josef Erdem: "Ett kurdiskt namn räcker för att arresteras"

Dala-Demokraten

TV+TEXT Josef Erdem flydde från Turkiet till Sverige som ung.
En generation senare bevittnar han samma förtryck mot kurderna som han själv utsattes för.
Ändå hyser han hopp.
– Totalitära regimer kollapsar i längden, det går bara att tysta folk en viss period.

view Dala-Demokraten