Tveksam framtid för Mälarblick och arenan

Tveksam framtid för Mälarblick och arenan

Eskilstuna-Kuriren

Kommunen vill se fler bostäder på södra Tosterön och Svenska hem-koncernen hör till markägarna som vill bygga. Men trafiksituationen är avgörande för hur området kan utvecklas.

view Eskilstuna-Kuriren