Närvårdsplatserna – en del av utvecklingen

Nya Wermlands-Tidningen

I landstingets utvecklingsplan framgår det att behovet av närsjukvård finns och kommer att öka eftersom värmlänningarna blir äldre och fler blir multisjuka, skriver företrädare för Värmlandssamverkan.

view Nya Wermlands-Tidningen