Bra kulturplan som kan bli ännu bättre!

Nya Wermlands-Tidningen

Ska Värmland kunna profilera sig som en region med ett starkt utbud av bild- och formkonst, och ta vara på allt det som konsten ger samhället, måste regionens och kommunens politiker tänka om, skriver Margaretha Jansson och Eva Månsson.

view Nya Wermlands-Tidningen