Dags att sätta fokus på säkerhet

Skaraborgs Allehanda

Som politiker får vi ofta frågor om säkerhet. Allt ifrån försvaret av riket, som är en prioriterad fråga för Liberalerna, till skydd mot terror, tågurspårningar och trafikolyckor. Högaktuellt är skydd för våra enskilda ägodelar.

view Skaraborgs Allehanda