Psykiatrin mår sämre än på många år

Skaraborgs Allehanda

Läser i SLA (19/9) att verksamhetschefen talar så positivt om situationen på Skas (heldygnsvården, Falköping sjukhus) och bemanningen, medan situationen är en helt annan. Man nämner beroendeenheten som tvingas hållas stängd, då det saknas personal, sanningen är att många i personalen har slutat, är sjukskrivna eller har bett om förflyttning till annan enhet.

view Skaraborgs Allehanda