Ska Skövde inkorporeras till Grönköping?

Skaraborgs Allehanda

Frågan ställs då en viss riksdagsledamot från Skövdes grannkommun Grönköping synts utanför Skövde stadshus. Denne riksdagsledamot som snart kunde identifieras som hr Krökén (i Kröken) efterfrågade en "multikompetent dam lystrande till namnet Monique Grin".

view Skaraborgs Allehanda