Fel adressat på brev om järnvägen

SmålandsPosten

De båda kommunalråden i Alvesta Ribacke (S) och Haraldsson (C) skriver i ett brev att Trafikverket med sitt förslag om sänkta hastigheter på järnvägen innebär "hjärtinfarkt för vår infrastruktur."

view SmålandsPosten