Sjätte skivan kan bli Smaklösas sista

Sjätte skivan kan bli Smaklösas sista

helagotland.se

Smaklösa är i slutfasen av arbetet med sitt sjätte album.

view helagotland.se