Sjätte skivan kan bli Smaklösas sista

Helagotland.se - Lokala nyheter

Smaklösa är i slutfasen av arbetet med sitt sjätte album.

view Helagotland.se - Lokala nyheter