Åtgärder på gång för trafiktung väg

Åtgärder på gång för trafiktung väg

Piteå Tidningen

Den hårt belastade Timmerleden måste åtgärdas.

view Piteå Tidningen