Tokyobörsen vände uppåt

Upsala Nya Tidning

Tokyobörsen öppnade nedåt på tisdagen, men när förmiddagen var slut hade trenden vänt tack vare positiva tongångar inför kommande centralbanksmöten i USA och Japan.

view Upsala Nya Tidning