Höjda avgifter på dricksvatten

Höjda avgifter på dricksvatten

Sydsvenska Dagbladet

Eftersatt underhåll och skärpta krav på vattenrening kommer att leda till kraftigt höjda avgifter för dricksvatten i framtiden, rapporterar Ekot. Landets vatten- och avloppsledningar skulle behöva underhållas och bytas dubbelt så fort än vad som görs i

view Sydsvenska Dagbladet