Kraftigt höjda avgifter på dricksvatten att vänta

Svenska Dagbladet

Eftersatt underhåll och skärpta krav på vattenrening kommer att leda till kraftigt höjda avgifter för dricksvatten i framtiden, rapporterar Ekot.

view Svenska Dagbladet