Kristianstad ska bygga för framtiden

Kristianstadsbladet

Det råder bostadsbrist i nästan alla Sveriges kommuner, också i vår kommun. I Kristianstad har vi dessutom de senaste åren haft en större befolkningsökning än riket i genomsnitt. De närmaste åren behöver vi därför bygga 500-600 nya bostäder årligen!

view Kristianstadsbladet