Spindelsanering följde inte reglerna

Kristianstadsbladet

När Bromöllahem sanerade mot spindlar gjordes detta utan att myndighetskontoret eller hyresgästerna informerades. Dessutom användes ett medel som inte är godkänt och entreprenörens professionalitet ifrågasätts.

view Kristianstadsbladet